Uncategorized ข่าว จันทบุรี

จันทบุรี-ชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรีเดินทางมาขอขึ้นทะเบียนเรือ

จันทบุรี-ชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรีเดินทางมาขอขึ้นทะเบียนเรือ

ที่สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรีอย่างต่อเนื่องคาดมีไม่น้อยกว่า 1,200 ราย โดยประมงจังหวัดเปิดให้บริการไม่เว้นวันหยุดถึง 27 ธ.ค.นี้
วันนี้ ( 13 ธ.ค.62 ) ที่สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี มีชาวประมงพื้นบ้านจำนวนมากมารอคิวขอขึ้นทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่ถึง 10 ตันกรอสเพื่อจดทะเบียนเรือไทยตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลตามมาตรการ IUU

โดยสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรีคาดจะมีชาวประมงพื้นบ้านมาขอจดทะเบียนเรือไทยไม่น้อยกว่า 1,200 ราย ทั้งนี้ เจ้าของเรือ ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองเรือ หรือผู้รับมอบอำนาจ ดำเนินการยื่นคำขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเรือ และทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค จังหวัดจันทบุรีภายในวันที่ 16 ธันวาคมนี้ ส่วนสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรีจะเปิดให้บริการยื่นขอหนังสือรับรองจากกรมประมง เพื่อนำไปประกอบการจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน ทุกวันไม่เว้นวันหยุดจนถึงวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคมนี้

โดยหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนเรือไทยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน ( ตัวจริง )พร้อมรูปถ่ายเรือแบบเต็มลำ ด้านซ้าย และด้านขวา อย่างละ 1 ภาพ มายื่นประกอบคำขอ ซึ่งนายนิยม กำพล ชาวประมงพื้นบ้าน ต.พังราด อ.แกลง ที่มาขอจดทะเบียนที่สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี กล่าวเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวเพื่อการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนในอนาคต ขณะที่นายวิจักร กลมเกลี้ยง ชาวประมงพื้นบ้าน ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี เห็นว่ามาตรการดังกล่าวมีผลดีต่อทรัพยากรธรรมชาติ และอาชีพชาวประมงพื้นบ้านที่จะมีความชัดเจนในขอบเขตการประกอบอาชีพ แต่อยากให้ลดขั้นตอนการตรวจสอบที่ซับซ้อน ยุ่งยาก ทำให้เสียเวลาหลายรอบ ถ้าเป็นไปได้อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบูรณาการให้บริการแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

https://youtu.be/AhCHBsox5lQ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก