Uncategorized ข่าว ยโสธร

สื่อมวลชน ปปส.ยโสธรร่วมกับครูตำรวจแดร์ยโสธร พาน้องท่องฟ้าต้านยาเสพติด “

“สื่อมวลชน ปปส.ยโสธรร่วมกับครูตำรวจแดร์ยโสธร พาน้องท่องฟ้าต้านยาเสพติด “

ที่ห้องอบรมธรรมะวัดระฆังโฆสิตาราม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พระครูพิพิธวรกิจจาทร รองเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ได้ให้โอวาทธรรมะบรรยายแก่เครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ภาค ๓ จังหวัดยโสธร คณะครูและนักเรียนแดร์จังหวัดยโสธร ก่อนที่จะออกจากที่พักเพื่อพาน้องๆได้สัมผัสความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพฯกิจกรรมวันนี้ได้นำนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยได้เที่ยวชมวัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง ชมศิลปะภาพวาดบนผนังและกำแพงวัดพระแก้ว และยังได้เข้าชมสวนงูสถานเสาวภา ชมการแสดงการจับงูและศึกษาประวัติของสัตว์เลื้อยคลาน(งู)มีพิษและไม่มีพิษได้ชมพิพิธภัณฑ์งู อีกด้วย สร้างสรรค์สังคม ระดมภูมิปัญญา นำพาเยาวชน ทำตนห่างไกลไกลยาเสพติด

///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร