สงขลา-สะเดา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี นำผู้ถูกคุมประพฤติมาทำความดีปรับภูมืฝิทัศน์ให้ที่สาธารณะ


สงขลา-สะเดา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี นำผู้ถูกคุมประพฤติมาทำความดีปรับภูมืฝิทัศน์ให้ที่สาธารณะ

วันนี้ 10 ก.ย.62 นายธีรเดช แสงจันทร์ ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด สงขลา สาขานาทวี นายมังกร หนูสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผอ.พร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสะเดา นำสมาชิกอาสาสมัครคุมประพฤติจำนวน25คน ทำงานบริการสังคมปรับภูมิทัศน์ตัดหญ้าตัดต้นไม้ รอบอ่างเก็บน้าพรุบัว ม.5 ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา
เพื่อให้คนที่ถูกคุมประพฤติมีส่วนในการช่วยเหลือหรือเห็นประโยชน์ส่วนวมมากกว่าส่วนตน โดยในวันนี้เป็นการปรับภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำพรุบัว
ผู้ถูกคุมประพฤติทุกคนต่างพร้อมใจกันทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา