ข่าวสงขลา

สงขลา/สะเดา ผบช.สตม.สั่งการให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ ให้ประทับตราหนังสือเดินทางเข้า – ออก กับผู้ที่เดินทางเข้าไปซื้อสินค้า ดิวตี้ฟรี ในประเทศมาเลเซีย เพื่อความมั่นคงเมืองชายแดน ฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตาม พรบ.ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

สงขลา/สะเดา ผบช.สตม.สั่งการให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ ให้ประทับตราหนังสือเดินทางเข้า – ออก กับผู้ที่เดินทางเข้าไปซื้อสินค้า ดิวตี้ฟรี ในประเทศมาเลเซีย เพื่อความมั่นคงเมืองชายแดน ฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตาม พรบ.ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
วันนี้ 8 ก.พ.62 ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านพรมแดนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้เพิ่มความเข้มในการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และออกนอกราชอาณาจักร จะต้องมีหนังสือเดินทางหรือบอร์เดอร์พาสที่ถูกต้องสมบูรณ์ และต้องผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ ตม.ทกครั้งทั้งการเดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักร เพื่อป้องกันไม่ให้เหล่ามิจฉาชีพอาศัยช่องว่าง เข้ามาก่ออาชญากรรมในประเทศ หรือหลบหนีออกนอกประเทศได้

ตามนโยบายของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม.สั่งการให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ประกอบกับ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มีนโยบายกำชับมายังด่านตรวจคนเข้าเมืองให้เพิ่มความเข้มในการบุคคลและยานพาหนะ เพิ่อเพิ่มมาตรการในการป้องกันกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรง และแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบเข้ามาก่อเหตุได้ รวมถึงการขนย้ายยุทธปัจจัยเข้ามาภายในราชอาณาจักร ซึ่งในช่วงหลังเทศกาลตรุษจีน ได้มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และชาวไทย เดินทางเข้า – ออก วันละเกือบ 2 หมื่นคน
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ และออกนอกประเทศ ได้ทราบโดยทั่วกัน เนื่องจากที่ผ่านมาการเดินทางไปดิวตี้ฟรี ที่ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย ห่างชายแดนไทย-มาเลเซีย 500 เมตร ไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางออก – เข้า ดังนั้นผู้ที่จะเดินทางไปดิวตี้ฟรี จะต้องมีหนังสือเดินทาง หรือบอร์เดอร์พาส และต้องผ่านการตรวจของ ตม.ทุกครั้ง ทั้งขาออกและขาเข้าประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องไปผ่านการตรวจของ ตม.มาเลเซีย แต่อย่างใด กรณีดังกล่าวเป็นไปตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 18 ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

พิภพ ประดิษฐ์ ข่าว/ภาพ