(มีคลิบ) “นายกจุฬา” รับเรื่องอสม. 4 หมู่บ้านริมใต้  ยันไม่ร่วมงานกับผอ.รพ.สต.บ้านขอนตาล ดูแลเองถ้าถูกตัดเบี้ย

“นายกจุฬา” รับเรื่องอสม. 4 หมู่บ้านริมใต้ ยันไม่ร่วมงานกับผอ.รพ.สต.บ้านขอนตาล ดูแลเองถ้าถูกตัดเบี้ย

“นายกจุฬา” รับเรื่องประธานกลุ่มอสม. 4 หมู่บ้าน ต.ริมใต้ ที่ยืนยันไม่ร่วมปฏิบัติงานร่วมกับผอ.รพ. สต.บ้านขอนตาล พร้อมรับดูแลเองหากถูกระงับเบี้ยตอบแทน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่เทศบาลตำบลแม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ประธานอสม.4 หมู่บ้าน ต.ริมใต้ พร้อมด้วยสมาขิกอสม.รวม 68 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อ นายจุฬา สังข์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม เรื่องขอยืนยันการไม่ร่วมปฏิบัติงานร่วมกับ ผอ.รพ.สต. บ้านขอนตาล พร้อมขอใหเป็นตัวแทนประสานงานพร้อมชี้แจงกรณีดังกล่าว นำโดยนางประภัสสร ปันดวง ประธานอสม.ขอนตาล หมู่ที่ 3, นางกนิษฐา ชื่นใจ ประธานอสม.ดวงดี หมู่ที่ 2, นางอัมพร ทรายคำ ประธานอสม.ท่าวังทอง หมู่ที่ 5 และนางสมปอง คงงาม ประธานอสม.ทรายมูล หมู่ที่ 8 ซึ่งขึ้นตรงต่อ รพ.สต.บ้านขอนตาล ตามที่ตัวแทนอสม.หมู่ที่ 2, 3, 5 และหมู่ที่ 8 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้เคยทำหนังสือขอพิจารณาย้ายผอ. รพ.สต.บ้านขอนตาล ออกนอกพื้นที่ ตามหนังสือลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ถึงสาธารณสุขอำเภอแม่ริมและเทศบาลตำบลแม่ริม พร้อมได้แนบรายชื่อลงนามของ อสม.ทั้ง 4 หมู่บ้าน

นางสมปอง คงงาม ประธาน อสม.ทรายมูล หมู่ที่ 8 เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุม ของอสม. 4 หมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.ขอนตาล ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน 2563 เรื่องที่ ผอ.รพ.สต.ขอนตาลได้เดินทางมารับตำแหน่ง ผอ.รพ. สต.ขอนตาลคนใหม่ เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้เพียง 9 เดือน โดยได้ใช้อำนาจของ ผอ.รพ.สต. มาทำการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของอสม.ใน 4 หมู่บ้านทั้งหมดด้วยก่อนหน้านี้ผอ.รพ.สต.คนก่อนที่เกษียณอายุราชการไปได้ทำไว้ให้อย่างเป็นระบบเป็นหมวดหมู่ไว้ดีแล้ว ผอ.รพ.สต.คนใหม่มาเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ ทั้งการรายงาน ทั้งเรื่องอื่นให้เหมือนที่เคยอยู่ที่ รพ.สต. เหมืองแก้ว และทางอสม.เหมืองแก้ว ก็เอื่อมระอามาโดยตลอดเช่นกัน อสม.ทั้ง 4 หมู่บ้านจึงได้ทำการลงมติเพื่อที่จะขอให้สาธารณสุขอำเภอแม่ริม ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงทำการย้ายผอ.รพ.สต.คนดังกล่าวออกนอกพื้นที่ไปจากรพ.สต.บ้านขอนตาล โดยด่วน ซึ่งผอ.รพ.สต.คนใหม่ ได้มีการสั่งให้ อสม.ผู้ที่สูงอายุที่ทำงานไม่ได้ให้ลาออกจากการเป็นอสม.ให้หมดและให้อสม.ที่ดื่มสุราลาออกด้วย พร้อมเปลี่ยนแปลงการทำงานแบบเก่าทั้งหมดและจะใช้ระบบใหม่ ที่ตนเองกำหนดขึ้นมาใช้ อย่างที่เคยใช้ที่อสม.เหมืองแก้ว และกำหนดให้อสม.ที่ป่วยทำงานไม่ได้ ให้เอาออกและจะไม่ยอมเซ็นค่าป่วยการให้ ถ้าไม่ทำตามก็จะเล่นงานอสม.และเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบอสม.คนนั้น พร้อมจะไม่ยอมรับในข้อตกลงของอสม.ทั้ง 4 หมู่บ้าน ซึ่งในที่ประชุมอสม.ทั้ง 4 หมู่บ้าน มีมติตกลงกันแล้วว่าจะไม่เอา ผอ.รพ.สต.คนใหม่นี้ จึงขอให้ทางผู้บังคับบัญชาสั่งย้ายออกพื้นที่โดยด่วน

นางสมปอง คงงาม เปิดเผยอีกว่า หลังจากนั้นได้มีการเรียกประชุมไกล่เกลี่ย ซึ่งอสม.หมู่ที่ 2, 3, 5 และหมู่ที่ 8 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านขอนตาล เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ณ รพ.สต.บ้านขอนตาล ร่วมกับข้าราชการและนิติกรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอแม่ริม โดยมีตัวแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม เข้าร่วมรับฟังในที่ประชุม ซึ่งทางนิติกรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงว่า ผอ.รพ.บ้านขอนตาล ได้ปฏิบัติตามหน้าที่แล้วคือเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงานอสม. ประกอบการเบิกค่าป่วยการของอสม. ประจำทุกเดือนซึ่งหากพบว่าอสม. คนใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ผอ.รพ.สต.ในฐานะข้าราชการ ก็กังวลกลัวทำผิดระเบียบและนิติกรฯ ได้บอกในที่ประชุมว่า ตนได้ทำคดีทุจริตต่อหน้าที่กรณีรับรองเท็จของการปฏิบัติงานของ อสม.ในพื้นที่อื่นที่มีคนร้องเรียนมาแล้วหลายเคส ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการผิดระเบียบ เพราะอยากช่วย อสม.ที่ป่วยแต่ไม่ทำงาน และทางนิติกรฯ ได้ให้อสม.ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม อสม.ทั้ง 4 หมู่บ้าน จึงได้ส่งตัวแทนอสม.เพื่อชี้แจงว่า อสม.ทั้ง 4 หมู่บ้านไม่ยอมรับพฤติกรรมของผอ.รพ.สต.ขอนตาล คนนี้แล้ว เพราะทำงานโดยไม่นึกถึง อสม.ซึ่งเป็นจิตอาสาโดยเฉพาะอสม. ที่ป่วยควรจะช่วยเหลือให้โอกาสเขาซึ่งเขาทำงานมาหลายสิบปีแต่ผอ.รพ.สต. จะให้เอาออกอย่างเดียว และทำงานเอาแต่ใจตนเองโดยอ้างการทำงานของเหมืองแก้วนำมาอ้างอิง ซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มอสม.ทำให้อสม.ทำงานอย่างไม่มีไม่มีความสุข

แต่ปรากฏว่าทางนิติกรฯ นั้นกับสอบถาม อสม.ว่างั้น อสม.ทำงานอยู่ภายใต้ใคร ระหว่างเทศบาลฯ กับรพ.สต. ซึ่งทางตัวแทนอสม.ได้ตอบไปว่าทำงานภายใต้การกำกับของ รพ.สต.แต่ว่า อสม.เป็นจิตอาสาจึงต้องทำงานร่วมกับเทศบาลฯ ด้วย จากคำถามดังกล่าวของนิกรฯนั้นทาง กลุ่มอสม.ไม่เข้าใจว่าถามคำถามนี้ทำไม เพราะไม่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนี้เลย แต่เป็นการแสดงออกถึงการสร้างความแตกแยกในการทำงานของอสม. และเทศบาลฯ มากกว่า ด้วยการมาของนิติกรฯ และหัวหน้าสาธารณสุขอำเภอในครั้งนี้ ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเลย แต่กับพูดเข้าข้างผอ.รพ.สต.บ้านขอนตาล โดยใช้แต่คำพูดที่อ้างกฎหมายมาขู่ให้อสม.กลัว ถึงแม้ว่าข้อสรุปในเวทีประชุมในครั้งนี้ จะผ่อนผันให้มีการประเมินพฤติกรรมของ ผอ.รพ.สต.บ้านขอนตาล คยใหม่ ไปอีก 3 เดือนก็ตาม ทางอสม. ทั้ง 4 หมู่บ้านได้นำกลับมาคิดทบทวนและได้ประชุมหารือกันอีกครั้ง จึงมีมติขอยืนยันโดยพร้อมกันว่าจะไม่ขอร่วม ทำงานกับ ผอ.รพ.สต.บ้านขอนตาล ต่อไปอีกทั้งทางนิติกรฯ ยังได้มีการขู่อสม.อีกว่าใครจะลาออกก็ได้ ให้ไปเขียนใบลาออกได้เลย โดยให้เหตุผลว่าทางหน่วยงานสาธารณสุขนั้น สามารถเปิดรับสมัครคนใหม่มาเป็นอสม.ได้อยู่แล้ว ดังนั้นในที่ประชุมของอสม.ทั้ง 4 หมู่บ้าน จึงมีมติร่วมกันว่าจะไม่ขอปฏิบัติงานร่วมกับผอ.รพ.สต. บ้านขอนตาลนี้ต่อไปแล้วและขอแจ้งว่าทางนิติกรฯที่ทางสสจ. เชียงใหม่ ส่งมานี้ไม่มีความเป็นกลางเลย ดังนั้นตนเองพร้อมประธานอสม.ทั้ง 4 หมู่บ้านจึงได้ เดินทางมาพร้อมกับสมาชิกอสม. ตำนวน 68 คน เพื่อมายื่นหนังสือ ต่อนายจุฬา สังข์เรือง นายกเทศมนตรีแม่ริม เพื่อให้ความเป็นธรรมและขอให้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพื่อให้อสม.สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกับรพ.สต.บ้านขอนตาล ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยขอให้ทางนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม เป็นตัวแทนในการชี้แจงข้อสรุปและการตัดสินใจของกลุ่มอสม.ทั้ง 4 หมู่ย้าน ด้วย พร้อมกันนี้ ขอให้ย้าย ผอ.รพ. สต.บ้านขอนตาล ภายใน 1 เดือน

ทางด้านนายจุฬา สังข์เรือง นายก เทศมนตรีแม่ริม เปิดเผยว่า ตนพร้อมที่จะเป็นตัวแทนชี้แจง ตามหนังสือร้องเรียนในครั้งนี้ พร้อมกล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลแม่ริมพร้อมที่จะทำงานร่วมกับอสม. และยืนเคียงข้างกับอสม.ทั้ง 4 หมู่บ้าน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น ตามที่ได้รับแจ้ง มาบางคนเกิดหวั่นไหว เรื่องจะถูกให้ระงับเงินเดือน ถ้าหากว่าส่งหนังสือร้องเรียนไป ซึ่งในที่ประชุมในวันนั้น ตนได้รับการแจ้งจากประธานใ ห้ตนไปเป็นผู้สังเกตการณ์พอเข้าไป ก็ไปเจอข้อถกเถียงกันว่าอสม.ทำงานให้กับใคร ซึ่งในส่วนตัวผมมองเห็นว่าอสม.เป็นคนของรัฐ ซึ่งไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆก็ตาม ถือว่าอสม.เป็นคนของรัฐที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือ ผมในฐานะที่ทำงานร่วมกับทางอสม. เข้าใจทุกอย่างและเห็นใจพร้อมให้กำลังใจ เพราะว่าทางอสม.ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีจิตอาสาและได้ค่าตอบแทนเพียงน้อยนิด ในส่วนสำหรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นเราต้องแก้กันไปตามปัญหา ในส่วนของ อสม.ที่ทำหนังสือร้องไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและสาธารณสุขอำเภอนั้น ผมให้ความมั่นใจแก่พี่น้องอสม.ทั้ง 4 หมู่บ้าน ถ้าหากว่าอาจจะโดนระงับการจ่ายค่าตอบแทนนั้น ถ้าหากว่าถูกระงับการจ่ายค่าตอบแทนจริง ซึ่งทางเทศบาลฯ ยังขอใช้ความร่วมมือจากทางอสม.อยู่ตนเองขอการันตีในเรื่องค่าตอบแทน ของ อสม.ทั้ง 68 คน ซึ่งผมจะขอรับผิดชอบในเรื่องค่าตอบแทนให้กับทุกท่าน ซึ่งผมเห็นว่า พวกเขาควรหันเข้ามาดูคนทำงาน หันมาดูพวกเราซึ่งลำบาก และเป็นด่านหน้า จะต้องไปสู้กับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกยุงลายและในตอนนี้ covid-19 ทุกเรื่องที่เกิดปัญหา อสม.เป็นคนที่คัดกรอง ใครจะมาในบ้านก็ต้องมาแจ้งให้ทางอสม.เข้าไปดูและเข้าไปสำรวจ ซึ่งปัญหาที่เกิดจากความไม่เข้าใจในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ และมาสัมผัสส่งมาถึงเรา ซึ่งเราเป็นคนทำงาน ผมเองเข้าใจในส่วนหนึ่ง ผมเองเป็นส่วนของเรื่องการประสานงานก็พยามดูแลในส่วนที่ดูแล เสมือนที่พี่ดูแลน้อง พี่ดูแลเพื่ิอน ที่จะดูแลร่วมกันอยู่ตลอด ไม่ว่า อสม.จะร้องขออะไร ผมไม่เคยขัด เพียงแต่ว่าเรายืนหยัดในความที่ถูกต้องและดำเนินการไปในทางที่ถูก โดยจะพยายามแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุด ซึ่งในช่วงนี้ที่เขียนว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่ ปัญหามันจะเกิดขึ้น ก็ขอให้มาประสานด้วยว่าทางเทศบาลฯ เรายังมีกิจกรรมอยู่ และจะให้ผมประสานผ่านทางสาธารณสุขฯนั้น ผมขอร้องว่าถ้ามีเหตุขึ้นมาผมขอให้พี่ๆ ทั้ง 4 หมู่บ้านว่า ผมขอให้มาร่วมกันทำงาน เพราะอยากที่จะทำงานร่วมกับพี่ๆอยู่ ผมขอการันตีอีกครั้งว่าในค่าตอบแทนที่จะต้องถูกกระทบ ถ้าหากว่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในส่วนของจังหวัด และสาธารณสุขของอำเภอ ยังคงนิ่งดูดายในเรื่องนี้อยู่ ใน 1 เดือน 2 เดือนนี้ ในความรับผิดชอบก็คงอยู่ที่ผม ก็คงไม่ต้องให้เขากดดันในเรื่องค่าตอบแทนและขอสบายใจเรื่องค่าตอบแทน ไม่ต้องเป็นห่วง ผมมองว่าใครทำงาน และทำงานร่วมกับเราในช่วงสถานะกานโควิด – 19 นี้ ผมขอเป็นตัวเชื่อมแทนและขอให้กลับมาทำงานร่วมกับเราในช่วงระยะนี้ก่อนถ้า รพ.สต.เขาไม่ดูแลเราในเรื่องค่าตอบแทนในส่วนตัวผมไม่เกี่ยวกับเทศบาลฯ ผมขอรับผิดชอบในส่วนของค่าตอบแทนครับ และทุกวันนี้ผมเห็นใจแบะขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อสม.ทุกท่านที่ต้องทำงานร่วมกับทางเทศบาลฯ กันอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องคัดกรองคนที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่ ทำประวัติแรงงานต่างชาติ ร่วมไปถึงออกฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงตามทามไลน์ของจังหวัดเชียงใหม่ 3 จุด ในพื้นที่รับผิดชอบของทางเทศบาลตำบลแม่ริม นายกจุฬากล่าว.

ทางด้านนายจุฬา สังข์เรือง นายก เทศมนตรีแม่ริม เปิดเผยว่า ตนพร้อมที่จะเป็นตัวแทนชี้แจง ตามหนังสือร้องเรียนในครั้งนี้ พร้อมกล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลแม่ริมพร้อมที่จะทำงานร่วมกับอสม. และยืนเคียงข้างกับอสม.ทั้ง 4 หมู่บ้าน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น ตามที่ได้รับแจ้ง มาบางคนเกิดหวั่นไหว เรื่องจะถูกให้ระงับเงินเดือน ถ้าหากว่าส่งหนังสือร้องเรียนไป ซึ่งในที่ประชุมในวันนั้น ตนได้รับการแจ้งจากประธานใ ห้ตนไปเป็นผู้สังเกตการณ์พอเข้าไป ก็ไปเจอข้อถกเถียงกันว่าอสม.ทำงานให้กับใคร ซึ่งในส่วนตัวผมมองเห็นว่าอสม.เป็นคนของรัฐ ซึ่งไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆก็ตาม ถือว่าอสม.เป็นคนของรัฐที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือ ผมในฐานะที่ทำงานร่วมกับทางอสม. เข้าใจทุกอย่างและเห็นใจพร้อมให้กำลังใจ เพราะว่าทางอสม.ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีจิตอาสาและได้ค่าตอบแทนเพียงน้อยนิด ในส่วนสำหรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นเราต้องแก้กันไปตามปัญหา ในส่วนของ อสม.ที่ทำหนังสือร้องไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและสาธารณสุขอำเภอนั้น ผมให้ความมั่นใจแก่พี่น้องอสม.ทั้ง 4 หมู่บ้าน ถ้าหากว่าอาจจะโดนระงับการจ่ายค่าตอบแทนนั้น ถ้าหากว่าถูกระงับการจ่ายค่าตอบแทนจริง ซึ่งทางเทศบาลฯ ยังขอใช้ความร่วมมือจากทางอสม.อยู่ตนเองขอการันตีในเรื่องค่าตอบแทน ของ อสม.ทั้ง 68 คน ซึ่งผมจะขอรับผิดชอบในเรื่องค่าตอบแทนให้กับทุกท่าน ซึ่งผมเห็นว่า พวกเขาควรหันเข้ามาดูคนทำงาน หันมาดูพวกเราซึ่งลำบาก และเป็นด่านหน้า จะต้องไปสู้กับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกยุงลายและในตอนนี้ covid-19 ทุกเรื่องที่เกิดปัญหา อสม.เป็นคนที่คัดกรอง ใครจะมาในบ้านก็ต้องมาแจ้งให้ทางอสม.เข้าไปดูและเข้าไปสำรวจ ซึ่งปัญหาที่เกิดจากความไม่เข้าใจในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ และมาสัมผัสส่งมาถึงเรา ซึ่งเราเป็นคนทำงาน ผมเองเข้าใจในส่วนหนึ่ง ผมเองเป็นส่วนของเรื่องการประสานงานก็พยามดูแลในส่วนที่ดูแล เสมือนที่พี่ดูแลน้อง พี่ดูแลเพื่ิอน ที่จะดูแลร่วมกันอยู่ตลอด ไม่ว่า อสม.จะร้องขออะไร ผมไม่เคยขัด เพียงแต่ว่าเรายืนหยัดในความที่ถูกต้องและดำเนินการไปในทางที่ถูก โดยจะพยายามแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุด ซึ่งในช่วงนี้ที่เขียนว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่ ปัญหามันจะเกิดขึ้น ก็ขอให้มาประสานด้วยว่าทางเทศบาลฯ เรายังมีกิจกรรมอยู่ และจะให้ผมประสานผ่านทางสาธารณสุขฯนั้น ผมขอร้องว่าถ้ามีเหตุขึ้นมาผมขอให้พี่ๆ ทั้ง 4 หมู่บ้านว่า ผมขอให้มาร่วมกันทำงาน เพราะอยากที่จะทำงานร่วมกับพี่ๆอยู่ ผมขอการันตีอีกครั้งว่าในค่าตอบแทนที่จะต้องถูกกระทบ ถ้าหากว่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในส่วนของจังหวัด และสาธารณสุขของอำเภอ ยังคงนิ่งดูดายในเรื่องนี้อยู่ ใน 1 เดือน 2 เดือนนี้ ในความรับผิดชอบก็คงอยู่ที่ผม ก็คงไม่ต้องให้เขากดดันในเรื่องค่าตอบแทนและขอสบายใจเรื่องค่าตอบแทน ไม่ต้องเป็นห่วง ผมมองว่าใครทำงาน และทำงานร่วมกับเราในช่วงสถานะกานโควิด – 19 นี้ ผมขอเป็นตัวเชื่อมแทนและขอให้กลับมาทำงานร่วมกับเราในช่วงระยะนี้ก่อนถ้า รพ.สต.เขาไม่ดูแลเราในเรื่องค่าตอบแทนในส่วนตัวผมไม่เกี่ยวกับเทศบาลฯ ผมขอรับผิดชอบในส่วนของค่าตอบแทนครับ และทุกวันนี้ผมเห็นใจแบะขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อสม.ทุกท่านที่ต้องทำงานร่วมกับทางเทศบาลฯ กันอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องคัดกรองคนที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่ ทำประวัติแรงงานต่างชาติ ร่วมไปถึงออกฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงตามทามไลน์ของจังหวัดเชียงใหม่ 3 จุด ในพื้นที่รับผิดชอบของทางเทศบาลตำบลแม่ริม นายกจุฬากล่าว.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: