ข่าวเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยว

นายอำเภอแม่วางเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.เชียงใหม่ ที่บ้าน สบวิน“มนต์เสน่ห์ที่ต้องจับได้ความสุขเล็กๆ ที่ต้องมาเยือน” ณ ศูนย์แสดงและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

นายอำเภอแม่วางเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.เชียงใหม่ ที่บ้าน สบวิน“มนต์เสน่ห์ที่ต้องจับได้ความสุขเล็กๆ ที่ต้องมาเยือน” ณ ศูนย์แสดงและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 18 ก.ย.2561 เวลา15.00 น. นายมนัส สุริยะสิงห์ นายอำเภอแม่วาง เป็นประธานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.เชียงใหม่ ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ต.แม่วิน อ.แม่วางจ.เชียงใหม่ โดยมีนายกิตติโชติ จันทะแพ ผู้ใหญ่บ้านบ้านสบวิน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและแขกผู้มีเกียรติ


นายมนัส สุริยะสิงห์ นายอำเภอแม่วาง กล่าวว่า ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ด้วยนวัตกรรม ให้มีการพัฒนาสินค้า OTOP และ กิจการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การสร้างรายได้โดยการขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ บริการที่มีอยู่ในชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว และสร้างสรรค์ทุนชุมชน ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม เสน่ห์และ อัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อสร้างราย ได้ให้ชุมชนโดยการส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ “OTOP นวัตวิถี” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลัก ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประเทศ กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานออกแบบและผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน พร้อมทั้งการเปิดตัว หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเตรียมความพร้อมให้ชุมชนในการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นและความโอบอ้อมอารีของเจ้าบ้าน แสดงถึง อารยธรรมล้านนาซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา มุ่งเน้นการสร้างวิถีอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนนาเชิงสร้างสรรค์ และการสร้าง คุณค่าและมูลค่าจากทรัพยากรทางธรรมชาติสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยว โดยมีการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์ให้โดดเด่น และยึดกระบวนการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการสร้างกิจกรรมเสริม สร้างด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องถิ่นได้อย่างยั่งยืน


นายกิตติโชติ จันทะแพ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสบวิน เผยว่า “บ้านสบวิน หมู่ที่ 9 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี เนื่องด้วยเป็น หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวมากมาย เช่น รางวัลหมู่บ้าน OTOP Village Champion รางวัล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และ รางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ 1 ใน 4 ของหมู่บ้านโฮมสเตย์ทั่วประเทศ เป็นต้น อีกทั้งยังมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามแบบของชาวล้านนาดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมี ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ แม่น้ำ ลำธาร พร้อมทั้งกิจกรรมหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยว ดังคำขวัญประจำหมู่บ้าน ที่กล่าวไว้ว่า “กระบวนการต่อเรือ ไม่เบื่อนั่งช้าง ล่องแพแม่น้ำวาง ว่างเล่นเกมส์ไม้ นอนหลับสบาย พักโฮมสเตย์” สัมผัสวิถีชีวิตโฮมสเตย์ ผ่อนคลายด้วยการแช่เท้าและอบไอน้ำด้วยสมุนไพร รอยยิ้มแห่งความจริงใจ แสดงถึงความโอบอ้อมอารีของคนในชุมชน การพักผ่อนกับธรรมชาติและ ความเรียบง่ายตามวิถีชุมชน

โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวเยี่ยมชมกลุ่มหัตถกรรมเกมส์ไม้บ้านสบวิน ฝึกเล่น เกมส์ไม้ ชมการสาธิตทำเรือจำลอง ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว และเลือกชม เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก และชิมขนมหวานทองม้วนกะทิสดวันต่อวันอร่อยจนต้องยกนิ้วให้
การขี่ช้างล่องแพลำน้ำวางทดลองการเลี้ยงช้างด้วยตัวเอง นั่งช้างท่ามกลาง ธรรมชาติรวมถึงการล่องแพไม้ไผ่สัมผัสกับสายน้ำชมความงามตามธรรมชาติของฝั่งน้ำแม่วาง บอกได้คำเดียวว่า สนุกมาก มาทำให้หัวใจเต็มเปี่ยม ด้วยความสุขมนต์เสน่ห์ที่จับต้องได้ “สบวิน” ความสุขเล็ก ๆ ที่ต้องมาเยือน
“1 ชั่วโมงโก่งบิดบนทางเปลี่ยว ร้อยทางเลี้ยวเคี้ยวคดตะวันสาง รถสะบัดหวัดเหวี่งไปตามทาง ถึงแม่วางแม่วินถึงล่องแพ”
นายมนัส สุริยะสิงห์ กล่าวทิ้งตอนท้าย ว่า จะเห็นได้ว่า บ้านสบวิน หมู่ที่ 9 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่มี ศักยภาพและเหมาะ สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอย่างยิ่ง ซึ่งจะนำไป สู่การสร้างรายได้ให้กับ ประชาชน ส่งเสริมความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน และเป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจท่องถิ่นได้อย่างยืนต่อไป.

 

 

ภาพข่าว ทรงวุฒิ ทับทอง ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่รายงาน