Uncategorized

ร้อยเอ็ด… -สพป.ร้อยเอ็ด.เขต.๓ ขับเคลื่อนคุณธรรมสู่โรงเรียน สร้างคนดีให้บ้านเมือง- -กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ หน่วยงานศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินงานนโยบาย กลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับ”คุณธรรม”

ร้อยเอ็ด…
-สพป.ร้อยเอ็ด.เขต.๓ ขับเคลื่อนคุณธรรมสู่โรงเรียน สร้างคนดีให้บ้านเมือง-
-กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ หน่วยงานศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินงานนโยบาย กลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับ”คุณธรรม”เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ ตามรอยพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุชกาลที่ ๑๐


-วันนี้ 19 ก.ย.2561เวลา 10.00 น.ณ.หอประชุมโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ต.แวง อ.โพนทอง นายสุภาพ วงษามาตร์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3.เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม แลก เปลี่ยนเรียนรู้ หรือ (Symposium) อ่าน สิม-โพ-เซี่ยม เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดบู๊ทนำเสนอผลงานปฏิบัติในการสร้างโรงเรียนคุณธรรม ทั้ง 5 อำเภอ ประกอบไปด้วย โพนทอง/เสลภูมิ/หนองพอก/เมยวดี และ โพธิ์ชัย รวม 216 โรงเรียน
ดร.สมศรี ระดารุต (คลิป)หนึ่งในคณะกรรมการนิเทศน์ติดตาม และ ประเมินผล ในฐานะผู้ปฎิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมระดับเขต กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า
1.ให้นักเรียน/ครู/ และ ผู้บริหารเป็นคนมีคุณธรรม แบบอย่างที่ดีของบ้านเมือง
2.จัดให้มีการนำเสอนวัตกรรมสร้างคนดี เพื่อเป็นการสร้างความดีอย่างยั่งยืน
3.เพื่อเป็นการพัฒนาต่อการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรม

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน