Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด”เจ๊แดงสนับสนุนรถปั้นจั้น”บ้านโนนรัง“เราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์ขุดลอกผักตบชวาคลองหนองหญ้าม้า ตำบลโนนรังอำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!!!

จังหวัดร้อยเอ็ด”เจ๊แดงสนับสนุนรถปั้นจั้น”บ้านโนนรัง“เราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์ขุดลอกผักตบชวาคลองหนองหญ้าม้า ตำบลโนนรังอำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!!!

จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร 9

ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เมื่อเวลา 09.30 น. ประชาชนจิตอาสาผู้นำชุมชนหมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด /ขุดลอกวัชพืชผักตบชวาคลองหนองหญ้าม้าได้รับการสนับสนุนแรงงานจากจิตอาสาประชาชนชาวชุมชนบ้านโนนสวรรค์พร้อม วันนี้ขุดลอกวัชพืชหนองหญ้าม้าได้รับการสนับสนุนแรงงานจากชลประทานร้อยเอ็ด 12 คน อบต.โนนรังสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงและได้รับการสนับสนุนรถปั้นจั่นมาชักลากวัชพืชผักตบชวาจากเจ้แดงบ้านโนนรัง 1 คัน
อสม.ตำบลโนนรังสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นฯพร้อมแม่ครัวประกอบอาหารฯ

 

การขุดลอกวัชพืชผักตบชวาคลองหนองหญ้าม้า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด *(นั้นจนกว่าจะแล้วเสร็จโครงการ)จิตอาสาสนับสนุนด้านแรงงานนั้นจากหน่วยงานในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมกันทุกวันจนการขุดลอกวัชพืชผักตบชวาคลองหนองหญ้าม้าจะเสร็จสิ้นโครงการฯ

การปฏิบัติงานวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี.

(สามัคคี วินัย ใส่ใจประชาชน ประสานคุณธรรม)

 

________________________
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด ๑๐๑ Smart city รายงาน