ตั้งจุดตรวจคัดกรอง โควิด-19 ตลาดเขาปีบ ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.

ศูนย์ข่าวชุมพร

วันนี้ (12ม.ค.64) จนท.ได้ทำการจุดตรวจคัดกรองบริเวณตลาดเขาปีบ ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ตามคำสั่งของ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดขุมพร โดยมีนาย ธวัธ เกษแก้ว กำนันตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร และผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน
อสม. อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ประจำจุดคัดกรองตามมาตราการ ที่กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกำหนด

สำหรับตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ซึ่งในแต่วันก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนเพื่อทำหน้าที่ตรวจคัดกรอง วันละ 2 หมู่บ้าน เป็นประจำทุกวันจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 จะคลี่คลาย โดยทางจังหวัดชุมพรได้ตั้งจุดจรวจในเส้นทางสายรอง ทั้งหมด 78 จุดเพื่อคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดของประชาชนรวมถึงแนะนำการปฏิบัติตนในการเดินทางอีกด้วย.

ภาพ//หรรฒชล องอาจ
ข่าว//ภุชงค์ ทองมี (นะ ชุมพร)
รายงาน

%d bloggers like this: