จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหิน.มอบชุดเสื้อกั๊ก ปค พร้อมหมวก และฝึกระเบียบแถวให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการสมาร์ทตำบลเพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรจุดตรวจป้องกันโควิด-19เป็นขวัญกำลังใจปีใหม่ 2564

จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหิน.มอบชุดเสื้อกั๊ก ปค
พร้อมหมวก และฝึกระเบียบแถวให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการสมาร์ทตำบลเพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรจุดตรวจป้องกันโควิด-19เป็นขวัญกำลังใจปีใหม่ 2564

เมื่อวันอังคารที่ 12มกราคม64
เวลา 0900 น -1000 น
นายประยงค์ จันทเต็ง
นายอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มอบเสื้อกั๊กกรมการปกครองพร้อมหมวก ให้แก่เจ้าหน้าที่สมาร์ทตำบลตามโครงการของกรมการปกครอง จำนวน 14 ชุด และฝึกระเบียบแถว

การทำความเคารพสวมหมวกในท่าวันทยาหัตถ์ การถอดหมวกถือหมวกที่ถูกต้องตามระเบียบแถว เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรจุดตรวจป้องกันไวรัสโควิด-19 เป็นขวัญกำลังใจ ปีใหม่ 2564
ที่ห้องปฏิบัติงานนายอำเภอ
สะอาด สามัคคี สถาบัน

ทีมข่าวหัวหิน

%d bloggers like this: