สุราษฎร์ธานี // ท้องถิ่นสุขใจ คนไทยยิ้มได้ “ตลาดประชารัฐเกาะสมุย” เปิดตลาดจำหน่ายสินค้าทุกวันอังคาร หวังเพิ่มรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก.

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 บริเวณลานจอดรถท่าเทียบเรือเกาะสมุย (หน้าทอน) หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลาดประชารัฐ ยังคงคึกคักได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ได้ระบาดระลอกใหม่ในหลายพื้นที่ทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงได้จัดตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ สมุดลงชื่อผู้มาใช้บริการ จัดให้มีเจลล้างมือ และจุดสแกนคิวอาร์โค้ดแอพพลิเคชั่นไทยชนะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

นายสุนทร ภู่ไพบูลย์ รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารตลาดประชารัฐเกาะสมุย กล่าวว่าตลาดประชารัฐเกาะสมุย เปิดดำเนินการภายใต้นโยบายของรัฐบาล มาตั้งแต่ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ ท่าเทียบเรือหน้าทอน หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปัจจุบันมีระยะเวลาดำเนินการมาครบ 3 ปี มีผู้ประกอบการจำนวน 129 แผงค้า และเปิดตลาดทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึง 22.00 น. ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนผู้ประกอบการ ด้วยดีเสมอมาภายใต้หลักการทำงานเชิงบูรณาการ ตามแนวทางประชารัฐ ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อในทุกพื้นที่แวะมาจับจ่ายสินค้าที่ตลาดแห่งนี้นอกจากจะได้สินค้าคุณภาพราคาประหยัดแล้วยังเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอีกด้วย.

พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์ / ข่าว

%d bloggers like this: