ตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ ตรวจโควิด-19 ที่ รพ.ลานนา

ตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ ตรวจโควิด-19 ที่ รพ.ลานนา

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา .. พ.ต.ท.มังกร แสนมา สว.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 จ.เชียงใหม่ นำทีมข้าราชการตำรวจกลุ่มเสี่ยง จาก สถานีตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และยังเป็นสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ในการติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

โดยตำรวจท่องเที่ยว เป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชน และนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ ทำให้ผู้บังคับบัญชาตำรวจท่องเที่ยว มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยี แบบ Real-Time PCR นี้ เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง ซึ่งผลการตรวจจะใช้เวลารู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการยืนยันผลในการตรวจเชื้อโควิด-19

พร้อมกันนี้ นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ยังได้มอบป้ายรณรงค์การป้องกันโควิด-19 เพื่อนำไปติดตั้งตามจุดบริการต่างๆ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ สถานีตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา
.

%d bloggers like this: