วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

สุราษฎร์ธานี // กศน.ตำบลประสงค์ สร้างความรู้วิธีการทำเจลล้างมือด้วยตนเอง ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 .

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันที่ 15 ม.ค.64 เวลา 13.00 น. ที่ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวรจนา ใจตรง ครูกศน.ตำบลประสงค์ , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางสาวจรีรัตน์ จุนเด็น และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ได้ร่วมกับชาวบ้านพื้นที่บ้านเกาะมุกด์ สอนวิธีทำเจลล้างมือด้วยตนเอง ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในหมู่บ้านสามารถทำได้ด้วยตนเอง และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-2019 (COVID-19) ที่ทุกครัวเรือนสามารถจัดทำเจลล้างมือไว้ใช้เองไว้ป้องกันโรคเพื่อสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยและจะดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน .

ปุญญิศา สุวรรณ : ภาพ / ข่าว

%d bloggers like this: