จ.ประจวบคีรีขันธ์/จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมราชการเตรียมรับเสด็จ

จ.ประจวบคีรีขันธ์/จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมราชการเตรียมรับเสด็จ

จ.ประจวบคีรีขันธ์/จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมราชการเตรียมรับเสด็จ

เมือวันอังคารที่ 19 มกราคม 64เวลา 1000 น -1430 น
ดร พัลลภ สิงหเสนี
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการ ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายประยงค์ จันทเต็ง
นายอำเภอหัวหิน
ร่วมประชุมกับ กรมวังผู้ใหญ่ คณะแพทย์ พยาบาล กรมโยธาธิการและผังเมืองทหาร ตำรวจ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับเสด็จ 907,908 ที่สำนักงานวังไกลกังวล และลงดูพื้นที่
ด้วยความเรียบร้อย

ทีมข่าวหัวหิน

%d bloggers like this: