สุราษฎร์ธานี // นักเรียนปลอดภัย ผู้ปกครองอุ่นใจ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ปลอดภัยโควิด-19 .

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

นายสุริยา เชื่องช้าง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอไชยา พร้อมด้วยนายสันธาน นุ่มนวลประดิษฐ์ รก.ผอ.รพ.สต.เลม็ด อสม.ต.เลม็ด ร่วมคัดกรองนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 1,200 คน ในโอกาสเปิดเรียนวันแรกหลังปิดการเรียนการสอน 14 วันเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวระหว่างเรียนร่วมกันระหว่างการเดินทาง และการป้องกันตัวเองโดยทั่วไปเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

ทั้งนี้ ผอ.พรทิพย์ นุกูลกิจ ผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ ได้มอบ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ให้แก่หัวหน้าชั้นทุกห้องเรียนเพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนในห้อง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก งบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด .

ข่าว : บุญพิพัฒน์ มากมี
Cr : สาสุขนิวส์ อ.ไชยา

%d bloggers like this: