ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดการอบรม การบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดการอบรม การบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม การบริการที่เป็นเลิศ (ด้วยการสร้าง) Service Mind ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับพนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ (รุ่นที่ 1)

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม การบริการที่เป็นเลิศ (ด้วยการสร้าง) Service Mind ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับพนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ (รุ่นที่ 1)


ซึ่งในการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการลูกค้าของบุคลากรในทุกระดับชั้นจากทุกฝ่ายงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น และจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 10-11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมปาริชาติ ชั้น 5 อาคารสำนักงาน สวนสัตว์เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

ทรงวุฒิ ทับทอง