ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

อบจ.เชียงใหม่ เดินหน้าจัดโครงการฝึกอบรมพลเมืองดี สร้างสรรค์ประชาธิปไตยในชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ เดินหน้าจัดโครงการฝึกอบรมพลเมืองดี สร้างสรรค์ประชาธิปไตยในชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ หอประชุมเทศบาลตำบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมพลเมืองดี สร้างสรรค์ประชาธิปไตยในชุมชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับฟังการบรรยายการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตย ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ตามวิถีประชาธิปไตย อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปขยายผลหรือเผยแพร่ในครอบครัวหรือชุมชนต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง