จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหิน ปรับปรุงภูมิทัศน์ สะอาด สามัคคี สถาบัน

จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหิน ปรับปรุงภูมิทัศน์ สะอาด สามัคคี สถาบัน

จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหิน ปรับปรุงภูมิทัศน์
สะอาด สามัคคี สถาบัน

เมื่อวันที่22ม.ค.2564
นายประยงค์ จันทเต็ง
นายอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประดับธงชาติ ธงตราสัญญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ทำหลังคาโรงรถ รั้วเหล็กรอบสำนักงานกิ่งกาชาด พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ติดต้ังป้ายแกรนิต ประชาสัมพันธ์ ทำรั้วบ้านพักนายอำเภอใหม่ งบประมาณกว่า 5 แสนบาท เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม มีความสง่างาม มีความปลอดภัย ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
สะอาด สามัคคี สถาบัน

ทีมข่าวหัวหิน

%d bloggers like this: