พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีป้องกัน ยับยั้ง โควิด -19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีป้องกัน ยับยั้ง โควิด -19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีป้องกัน ยับยั้ง โควิด -19

วันนี้ ( 22 ม.ค.64 ) ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการทางการแพทย์นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ดังกล่าว เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564

ณ อาคารกองกิจการในพระองค์ (สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์) พระที่นั่งอัมพรสถาน นั้นกระทรวงสาธารณสุข รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มีรายการจัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ Isolation Gown จำนวน 10,000 ชิ้น ซึ่งจังหวัดจันทบุรีจะได้มีการส่งต่อให้โรงพยาบาลในพื้นที่รวม 14 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลพระปกเกล้า โรงพยาบาลอำเภอ และ โรงพยาบาลเอกชน เพื่อป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: