สุราษฎร์ธานี // กิ่งกาชาดเกาะสมุย เลื่อนจัดงานกาชาด อ.เกาะสมุย เป็นวันที่ 1-9 เมษายน 2564 .

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

วันพุธที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย ในฐานะนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย เป็นประธานการประชุมกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยประเดือนมกราคม 2564 ร่วมกับกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย เพื่อหารือแนวทางและรูปแบบการจัดงาน “กาชาดอำเภอ ประจำปี 2564” ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 13 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณลานจอดรถท่าเทียบเรือเกาะสมุย (หน้าทอน) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ได้ปรากฏการระบาดระลอกใหม่ในหลายพื้นที่ทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อำเภอเกาะสมุย จึงมีประกาศเลื่อนการจัดออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากำหนดแนวทางการจัดงานขึ้นใหม่ในห้วงเดือนเมษายน 2564 ดังนี้

1.กำหนดวันจัดงาน “กาชาดอำเภอ ประจำปี 2564” ระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2564 ณ บริเวณลานจอดรถท่าเทียบเรือเกาะสมุย(หน้าทอน) อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. กำหนดออกรางวัลสลากกาชาดในคืนวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 21:00 น. ณ เวทีกลางบริเวณลานจอดรถท่าเทียบเรือเกาะสมุย (หน้าทอน) โดยสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ในวันและเวลาราชการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล.

3.กำหนดวันรวมน้ำใจขอรับการสนับสนุนของรางวัลนาวากาชาดในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 08:30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย

4.กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “Samui Run To Love 2021” ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 17:00 น. ณ ท่าเทียบเรือเกาะสมุย รายได้มอบให้กิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย

5.พิธีเปิดงานกาชาดอำเภอเกาะสมุย ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 19:00 ณ เวทีกลาง

6.กำหนดกิจกรรมการออกร้านนาวากาชาด โดยการร่วมบริจาคซื้อบัตรนาวากาชาด ฉบับละ 20 บาท ในระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2564 .

ภาพ:ตุ่ม สมุย
ข่าว:พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

%d bloggers like this: