วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // สมัครด่วน..! สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 รับสมัครฝึกอาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ฝึกฟรี มีเบี้ยเลี้ยงให้ด้วย .

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

วันนี้ (27ม.ค.64) นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ขณะนี้ ทางสถาบันฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง หรือบุคคลทั่วไปซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโควิด-19
เพื่อเข้ารับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ เพิ่มโอกาสการมีงานทำ มีอาชีพ และมีรายได้ที่มั่นคง ฝึกอบรมให้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เปิดฝึกอบรมทั้งหมด 7 สาขาอาชีพ ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง สาขาละ 20 คนรวม 20 รุ่นโดยมีวิชาชีพดังต่อไปนี้

• การทำขนมไทย
• ช่างปูกระเบื้อง
• ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน
• ช่างซ่อมเครื่องยนต์เพื่อ การเกษตร
• ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
• ช่างตัดผมชาย
• ผู้ประกอบอาหารไทย

นายปรีชา กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ถูกเลิกจ้าง หรือว่างงาน มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดหรือเป็นโรคร้ายแรง มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคในการฝึก สามารถเข้ารับการฝึกครบตามระยะเวลาที่กำหนด และผู้สมัครเข้ารับการฝึกในสาขาอื่นๆถ้ามีพื้นฐานในสาขานั้นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากสนใจต้องใช้เอกสารดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานยืนยันว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส โควิด-19 เช่นหนังสือรับรองจากผู้นำท้องถิ่น หนังสือเลิกจ้าง เป็นต้น
สามารถสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ถนนสุราษฎร์นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โทร 086-3063041 โดยผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกวันละ 150 บาท และผู้สำเร็จการฝึกในแต่ละสาขาอาชีพจะได้รับเครื่องมือ และอุปกรณ์ สำหรับการประกอบอาชีพอีกด้วย โดยผู้ที่สำเร็จการฝึกทุกรายจะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี .

ข่าว : พจน์ คำจันทร์

%d bloggers like this: