วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มอบเสื้อกันหนาวผ้าห่มให้นักเรียนยากจนชายแดน

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
มอบเสื้อกันหนาวผ้าห่มให้นักเรียนยากจนชายแดน

27 มกราคม 2564 เวลา 0800 น
ด้วยอากาศทางภาคเหนือตอนบนยังมีความหนาวเย็น 10-17 องศาเซียนเซียส ในช่วงเช้า ตอนเย็นและกลางคืน ซึ่งมีเด็กยากจนอยู่จำนวนไม่น้อยที่ยังขาดแคลนเสื้อกันหนาว และผ้าห่มกันหนาว และในพื้นที่ที่ติดชายแดนนั้นยิ่งมีความต้องการเครื่องกันหนาวเพราะอากาศจะหนาวเย็นกว่าพื้นราบ ทางคณะญาติธรรมวัดป่าไม้แดง โดยการนำของพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดหามาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่ห่างจากชายแดนประมาณ 19 กิโลเมตร โดยจัดเสื้อกันหนาวไหมพรม ให้กับเด็กนักเรียนจำนวน 180 ตัว ให้นักเรียน และผ้าห่มจำนวน 30 ผืน ให้กับโรงเรียนซึ่งจะใช้กับนักเรียนระดับอนุบาลห่มในช่วงนอนพักกลางวันที่โรงเรียน โรงเรียนบ้านปงมีนักเรียนจำนวน 180 คน มีการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมปีที่ 6 การนำผ้าห่มและเสื้อกันหนาวไปแจกให้แต่ละพื้นที่ที่ทั้งเด็กนักเรียน คนชรา ชาวบ้านต่างๆนั้นตามแต่ละที่ตามความต้องการของชาวบ้านที่ขาดแคลน และมาร้องขอทางคณะญาติธรรมและคนใจดีจึงจะจัดให้มาทางวัดเพื่อจ่ายแจกไปตามพื้นที่ที่ขาดแคลนเท่านั้น

%d bloggers like this: