ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดต้อนรับคณะอนุกรรมการ การตัดสินการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 4

27 พฤษภาคม 2567 ที่ ห้องลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและการเก็บคะแนนการประกวด โดยมีสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายก อบจ.ร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตัดสินการประกวดจังหวัด
อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและการเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดฯระดับเพชรถึงยอดเพชร เพื่อนำคะแนนดังกล่าวไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  สำหรับคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ลงพื้นที่ในครั้งนี้ประกอบด้วย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธงชัย บุตรนุชิต ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายนภสินธุ์ นาชัยพลอย
ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีหน่วยงานหลักที่ร่วมขับเคลื่อน ประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดเขต 1-3 สพม.ร้อยเอ็ด สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นต้น

สมนึก บุญศรี  รายงาน