วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // “กลุ่มสตรีวิถีหมุย” ระดมสมองพร้อมเดินหน้าสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่เกาะสมุย โดยใช้อัตลักษณ์ชุมชนเผยแพร่สู่สายตานักท่องเที่ยว

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ สวนลุงเศวต ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบ้านหินลาด หมู่ที่ 2 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย โดยนางสาวสุรัตน์ ไชยธวัช พัฒนาการอำเภอพุนพิน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยนายภาณุวัฒน์ คุ้มเสน และ นางสาวรอฮานา ลอแมง นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย ร่วมให้กำลังใจและให้คำปรึกษา”กลุ่มสตรีวิถีหมุย” ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มสตรีที่อยู่ในพื้นที่ตำบลอ่างทอง ในการจัดเวทีเสวนาระดมความคิด ค้นหาศักยภาพชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่เกาะสมุย หลังจากเศรษฐกิจซบเซามานานเนื่องจากสถาการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่สนใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะทำงานกลุ่มสตรีวิถีหมุย ประธานชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบ้านหินลาด อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ภาคเอกชนจากกลุ่มภาคใต้สีเขียว นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอเกาะสมุย ส่วนราชการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนและเกษตรอำเภอเกาะสมุย ร่วมด้วยช่วยกันในการเฟ้นหาศักยภาพชุมชน โดยคำนึงถึงสิ่งที่มีในชุมชนและอัตลักษณ์เฉพาะของคนสมุย ทั้งในแง่ของทรัพยากรธรรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชนทั้งนี้ยังมีการสอนการทำลูกประคบสมุนไพร 100% โดยพี่มณีหัวหน้า “กลุ่มสตรีวิถีหมุย”

สำหรับข้อคิดที่ได้ในวันนี้ “ การทำงานร่วมกันต้องชัดเจนในประเด็นความสามารถที่ทำได้..และต้องการทำ หรือที่เรียกว่า ระเบิดจากข้างใน ”

ภาพ/ข่าว : พัฒนากรชาวเกาะ@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย

%d bloggers like this: