วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จ.ราชบุรี/ผู้ว่าราชบุรียังไม่คลายล็อก ต้องรอผลการประชุมจาก ศบค. ศุกร์นี้ก่อน

จ.ราชบุรี/ผู้ว่าราชบุรียังไม่คลายล็อก ต้องรอผลการประชุมจาก ศบค. ศุกร์นี้ก่อน

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2564 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ซึ่งในที่ประชุมในครั้งนี้มีเรื่องพิจารณาถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และพิจารณาการ Local Quarantine ของจังหวัดราชบุรี โดยที่ประชุมมีมติจะยังไม่คลายล็อก เนื่องจากต้องรอมาตรการของ ศบค.ชุดใหญ่ ที่จะประชุมสรุปในวันศุกร์นี้ และจังหวัดราชบุรีจะประชุมพิจารณาคลายล็อกมาตรการต่างๆอีกครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรีวันพฤหัสหน้า เนื่องจากจังหวัดราชบุรี ยังคงมีผู้ติดเชื้ออยู่ ส่วนด่านคัดกรองตามอำเภอจะยุบพื้นที่ อ. บ้านโป่ง จอมบึง โพธาราม และ อ.วัดเพลงทั้งนี้เพราะพื้นที่ดังกล่าวปลอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนอำเภอที่เหลือจะปรับลดเวลาในการตั้งจุดคัดกรองตามความเหมาะสม ขณะที่ด่านคัดกรองใน อ.บางแพ และดำเนินสะดวกยังคงคัดกรองเข้มงวดตลอด 24 ชม. และจะประเมินสถานการณ์ทุก 15 วัน

ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดราชบุรี ปัจจุบันไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม มีผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ 28 คน รักษาหายแล้ว 24 คน รักษาตัวในโรงพยาบาล 4 คน ขณะที่การคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ยอดสะสม 3,233 ราย สัญชาติไทย จำนวน 1,575 ราย สัญชาติอื่น จำนวน 1,658 ราย รอผล 311 ราย ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีได้ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางแบบไปกลับ ไป- กลับ จังหวัดราชบุรี – สมุทรสาคร ให้แสดงตนต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ปฏิบัติมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เช่น การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาผ้าหรือหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างการ ติดตั้งและใช้แอฟไทยชนะ และ หมอชนะ เน้นให้อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานและบ้านพัก หลีกเลี่ยงอยู่ในสถานที่ที่มีคนแออัด หากมีอาการเจ็บป่วย หรือสงสัยให้รีบพบแพทย์ใกล้บ้านให้เร็วที่สุด และที่สำคัญต้องให้ข้อมูลและประวัติการเดินทางที่เป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการสอบสวนข้อมูลการระบาดโรคและนำไปวางแผนการควบคุมโรคโควิด-19

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

%d bloggers like this: