วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร่วมกันค้นหาตัว นายอาสา ไพรคติธรรม ชาวบ้าน บ้านหนองขาวกลาง บุคคลสูญหาย บริเวณป่าโดยรอบของหมู่บ้านหนองขาวกลาง ต.ห้วยปูลิง

เรียน ผู้บังคับบัญชาเพื่อกรุณาทราบ
เมื่อ 280900 ม.ค. 64 ฉก.ร.7 โดย ร้อย.ร.721 ฐานฯปฏิบัติการกุงไม้สัก จัด กพ. ( ส.3 พลฯ4 ) ร่วมกับ ปลัด อ.เมืองแม่ฮ่องสอน,จนท.อส.กองร้อย.อส.ที่2 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน, จนท.ตำรวจ สภ.อ.เมืองแม่ฮ่องสอน, จนท.ตชด.ที่336, จนท.บรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน, จนท.ป่าไม้ อช.น้ำตกแม่สุรินทร์, ฝ่ายปกครอง ต.ห้วยปูลิง และชาวบ้าน บ้านหนองขาวกลาง ม.3 ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน

ได้จัดชุด แบ่งออกเป็น 5 ชุดร่วมกันค้นหาตัว นายอาสา ไพรคติธรรม ชาวบ้าน บ้านหนองขาวกลาง บุคคลสูญหาย บริเวณป่าโดยรอบของหมู่บ้านหนองขาวกลาง ต.ห้วยปูลิง ผลการปฏิบัติ เมื่อ 281600 ม.ค.64 ได้หยุดการค้นหา ไม่พบตัวผู้สูญหาย จะทำการประเมินสถานการณ์และวางแผนใหม่กันใหม่ แล้วจะแจ้งการปฏิบัติให้ทราบต่อไป การปฏิบัติเรียบร้อยดี

%d bloggers like this: