Reporter&Thai Army

ผบ.พล.ร.7 ร่วมหารือเรื่องการฝึกบินควบคุมไฟป่า ในภารกิจการฝึกการทิ้งน้ำดับไฟ ปี 2567

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 66 เวลา 0900 พล.ต. ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.พล.ร.7 ได้ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก จารุวัฒน์ วัดละเอียด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองปฏิบัติกิจพิเศษ สำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ และคณะฯ ในโอกาสเข้าพบปะแนะนำตัว/หารือ และขอคำแนะนำเรื่องการฝึกบินควบคุมไฟป่า ในภารกิจการฝึกการทิ้งน้ำดับไฟ ปี 2567 ณ ห้องเกียรติยศ บก.พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.ช.ม.
หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่สำรวจจุดจอดอากาศยาน, พื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่เย็น และพื้นที่จุดไฟป่าสมมุติ ที่จะใช้ในการฝึกจริง ห้วงวันที่ 18-22 ธ.ค. 66

การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ