วันจันทร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

กาฬสินธุ์โรงเรียนอนุกูลนารีเป็นแม่ข่ายติวออนไลน์ฟรีเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ์โรงเรียนอนุกูลนารีเป็นแม่ข่ายติวออนไลน์ฟรีเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร เป็นแม่ข่ายสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ติวออนไลน์ฟรี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยติวเตอร์ระดับประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และบรรเทาความเดือดร้อนได้รับผลกระทบโควิด-19 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16 มีนาคม 2564
ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุกูลนารี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 24 ร่วมกับนายเอกรักษ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม. 24 จำนวน18 โรงเรียน ร่วมแถลงข่าว ในการเข้าร่วมโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน P.S. ติวออนไลน์ สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้” เพิ่มโอกาสเรา ให้โอกาสเพื่อน โดยมีบุคลากรครู นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 แห่ง ร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
นายเอกรักษ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี กล่าวว่า ตามที่โรงเรียนอนุกูลนารี ได้ร่วมมือกับโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม.เขต 1 ให้เป็นโรงเรียนแม่ข่าย สังกัด สพม. 24 ในโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน P.S. ติวออนไลน์ สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้” เพิ่มโอกาสเรา ให้โอกาสเพื่อน กับโรงเรียนโพธิสารพิทยากร โดย ดร.ภูมิสิษฐุ์ สุคนธวงศ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อม ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จึงได้จัดให้มีการแถลงข่าวในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ที่ได้รับผกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

โดยเฉพาะเป็นการติวออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับติวเตอร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อเตรียมสอบ O-NET / GAT-PAT ใน 9 วิชาสามัญ เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ
ด้านนายทวี ทะนอก อำนวยการโรงเรียน สพม.24 กล่าวว่า โครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน P.S. ติวออนไลน์ สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้” เพิ่มโอกาสเรา ให้โอกาสเพื่อน กับโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ดังกล่าว จัดเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการติวผ่านระบบออนไลน์ฟรี กับติวเตอร์ระดับประเทศจากโรงเรียนโพธิสารพิทยากร โดยมีสถานศึกษาเครือข่ายสังกัด สพม.24 เข้าร่วม 18 แห่ง ทั้งนี้ โรงเรียนอนุกูลนารี จะทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายให้กับสถานศึกษาอีก 17 แห่งที่ร่วมโครงการ โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งจะจัดชั่วโมงติวออนไลน์ เพื่อไม่ให้กระทบกับชั่วโมงเรียนปกติหรือกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นๆ กำหนดเริ่มโครงการในรอบแรกระหว่างวันที่ 8-20 กุมภาพันธ์ 2564 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-16 มีนาคม 2564

%d bloggers like this: