ข่าว เชียงราย ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงราย โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสือมวลชน ปปส

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสือมวลชน ปปส เช้าวันที่ 19กย 62
เดินทางมาดูงาน ของ ปปส ที่แม่สายเชียงราย กับคณะของ ร้อยตำรวจตรี สูขสันต์ ภิชัยประธานเครื่อข่ายสื่อมวลชน ปปส ภาค 6 ช่วงเช้าได้มีการประชุมสัมนาโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ แกนนำเครือข่ายสื่อมวลชน ปปส ภาค6 ที่ห้องประชุมโรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติค แม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โดยมีวิทยากร จาก ปปส ภาค6 1 นาย วัฒนา เกิดผล ผอ. ปปส ภาค6 2 นาวาเอก วุฒิชัย ภู่เจริญยศ ผบ. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง จังหวัดเชียงราย 3 นายวิทวัส ภมรบุตร นสส.ชก.ศปก.ปปส และช่วงบ่ายได้มีการพาลงเรือลองแม่น้ำโขงไป ดูบริเวณจุดสามเหลี่ยมทองคำที่ พวกค้ายาชอบมาส่งยาบริเวณเกาะ สันดอนทราย และล่องเรือดูบริเวณฝั่ง ของแม่น้ำ ที่มีการแบ่งล่องน้ำลึกและดูฝั่งของประเทศลาวที่มีประเทศจีนได้มาทำสัญญาเช่า เป็นเวลา 99 ปีสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาและมีบ่อนคาสิโนรองรับนักท่องเที่ยวจากไทย ที่จะเดินทางเข้าไปเล่น เสร็จแล้วมาขึ้นเรือที่หน้าด่าน ตรวจคนเข้าเมือง และถ่ายรูปร่วมกัน แล้วจึงเดินทางกลับไปที่พัก