ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ลงทะเบียนโครงการเราชนะ ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาเบตง เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับ ประชาชนกลุ่มที่ไม่มี Smart Phon

ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ลงทะเบียนโครงการเราชนะ ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาเบตง เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับ ประชาชนกลุ่มที่ไม่มี Smart Phon

วันนี้(15 ก.พ.64) ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ต่างเดินทางเข้าแถวป้องกันความแออัด และเป็นไปตามมาตรการการป้องกัน Covid 19 เพื่อเข้ารับบริการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาเบตง เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับ ประชาชนกลุ่มที่ไม่มี Smart Phon

นายโฆสิต ทองรุด ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาเบตง กล่าวว่า การลงทะเบียนของกลุ่ม “ไม่มีสมาร์ทโฟน” จะดำเนินการผ่านหน้าจอของธนาคารกรุงไทย คล้ายกับการลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com
การลงทะเบียนจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของธนาคารเท่านั้น โดยประชาชนต้องระบุข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

* ชื่อ-นามสกุล
* เลขบัตรประจำตัวประชาชน แบบสมาร์ทการ์ด
* ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น
บุคคลที่ติดต่อได้ อาจเป็นตนเองหรือบุคคลในครอบครัวก็ได้ โดยต้องให้ทั้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์

สำหรับกลุ่มดังกล่าว หลังจากลงทะเบียนแล้วจะมีการคัดกรองสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการต่อไป หากผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินงวดแรก 4,000 บาท วันที่ 5 มีนาคม 2564 จากนั้นจะได้รับเงิน 1,000 บาท ทุกวันศุกร์ หรือทุกวันที่ 12, 19, 26 มีนาคม 2564 วงเงินดังกล่าว ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ แต่สามารถสะสมใช้จ่ายได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564

โยธิน ประชามติรัฐ อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

%d bloggers like this: