จ.ราชบุรี/บทวิเคราะห์ยุทธศาตร์การเดินหาเสียงของการเมืองท้องถิ่นแต่ละกลุ่มโดยมีกลุ่มรักษ์หลักเมืองลงพื้นที่เลือกตั้งเขตเทศบาลตำบลหลักเมืองอ.เมืองจ.ราชบุรี

จ.ราชบุรี/บทวิเคราะห์ยุทธศาตร์การเดินหาเสียงของการเมืองท้องถิ่นแต่ละกลุ่มโดยมีกลุ่มรักษ์หลักเมืองลงพื้นที่เลือกตั้งเขตเทศบาลตำบลหลักเมืองอ.เมืองจ.ราชบุรี

จ.ราชบุรี/บทวิเคราะห์ยุทธศาตร์การเดินหาเสียงของการเมืองท้องถิ่นแต่ละกลุ่มโดยมีกลุ่มรักษ์หลักเมืองลงพื้นที่เลือกตั้งเขตเทศบาลตำบลหลักเมืองอ.เมืองจ.ราชบุรี

เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2564นายสุเทพ จันทิพย์วงศ์ ผู้สมัครเป็นนายกเบอร์2พร้อมตำแหน่งรองนายกนายเนตร์ กะนีจิตรนางสุวารีย์(แขก)โฆษะบดี
นำลูกทีมเดินหาเสียงตามหมู่บ้านพร้อมแนะนำตัวผู้สมัครเขต1มี6คนได้แก่นายสุกรี(เปี๊ยก)คุณท้าวเทียมเบอร์7นายสุวัติ(เก่ง)สุวรรณลือเบอร์8นายสามารถ(เก่ง)บัวจีนเบอร์9นายเฉลิมพงษ์ (เจี๊ยบ)ซื่อตรงเบอร์10นายมงคล (แต)ขุนพลพิทักษ์เบอร์11ร.ต.ธนู น้อยบุญรอดเบอร์12

เขต2ผู้สมัครทีมกลุ่มรักษ์หลักเมือง
นายสมชาย(เปีย)พุ่มสะอาดเบอร์7นายสุรินทร์(ลุงขม)เนตรสว่างเบอร์8นายวิทยา ลิ้มไพเราะเบอร์9นายประเสริฐ หมื่นพรานคีรีเบอร์10จ.ส.อ.สายัญ(ลุงจุก)ศรีสมุทรนาคเบอร์11นางสำอางค์(ป้าเอียง)นพรัตน์เบอร์12
ในวันที่28มีนาคม2564เป็นวันเลือกตั้งตั้งแต่เวลา8.00น.ถึง17.00น.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

%d bloggers like this: