วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // ศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองผักหนาม อ.ไชยา คว้าอันดับ 1 จากกการประกวดโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการการอันเนื่องจากพระราชดำริต้นแบบประจำปีงบประมาณ 2564 .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

วันที่ 17 ก.พ. 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศผลคัดเลือกโครงการ 1 จังหวัด 10 เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบประจำปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี อันดับ 1 คือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 6 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายประสงค์ ชูแนม ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองผักหนาม กล่าวถึงผลประกาศที่ได้รางวัลอันดับ1 ของศูนย์เรียนรู้ เป็นขวัญกำลังใจของประชาชนในหมู่บ้าน และจะพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ต่อไปเรื่อยๆ และหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเผยแพร่ ให้กับประชาชน เพื่อแก้วิกฤติทางเศรษฐกิจ จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวต่อไป

สำหรับศูนย์ฯ แห่งนี้ ที่ประสบความสำเร็จ มาจากความร่วมมือจากประชาชนในตำบลป่าเว ที่เห็นว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สามารถน้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
และได้การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง หวังว่าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองผักหนาม จะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับผู้สนใจต่อไปในอนาคต

ข่าว : บุญพิพัฒน์ มากมี

%d bloggers like this: