ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีสมเด็จ จัดโครงการรวมพลังสตรี เฉลิมฉลองสมโภชอำเภอศรีสมเด็จ ครบรอบ 77 ปี

20 มีนาคม 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ “รวมพลังสตรี เฉลิมฉลองสมโภชอำเภอศรีสมเด็จ ครบรอบ 77 ปี” ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีร้อยโทธวัชชัย เหมวัง นายอำเภอศรีสมเด็จ นางจำจิตร มงคลมะไฟ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีสมเด็จ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนชาวอำเภอศรีสมเด็จและข้างเคียง เข้าร่วมพิธี

อำเภอศรีสมเด็จ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีสมเด็จ ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ กำหนดจัดโครงการ “รวมพลังสตรี เฉลิมฉลองสมโภชอำเภอศรีสมเด็จ ครบรอบ 77 ปี” ขึ้น ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 – 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองสมโภชอำเภอศรีสมเด็จ ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 77 ปี และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว รวมถึงเพื่อแสดงออกถึงพลังของกลุ่มสตรีในพื้นที่ โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การรำเฉลิมฉลองสมโภช นางรำ 1,277 คน การออกร้านนิทรรศกาลของดีตำบล การเดินแบบผ้าไทย การจัดทอดผ้าป่าสมทบทุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีสมเด็จ ฯลฯ

สมนึก บุญศรี  รายงาน