วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // กิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลเกาะสมุย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ “บริจาคโลหิต แก้วิกฤตโควิด-19 โลหิตขาดแคลน”

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 -15.00 น. นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย มอบหมายให้ที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ธนาคารเลือดโรงพยาบาลเกาะสมุย ร่วมกับสนามบินสมุย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ” บริจาคโลหิต แก้วิกฤตโควิด 19 โลหิตขาดแคลน” เป็นการจัดหาโลหิตเพื่อใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลเกาะสมุย และโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง 19 อำเภอ โดยมีคุณณัฏฐ์ชยธร ณัฐสุดานิจวิภา ผู้อำนวยการสนามบินสมุย ส่วนราชการ ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต 69 ราย ได้รับโลหิต 51 ยูนิต (คิดเป็น 29,400 ซีซี ) ไม่ผ่านการคัดกรอง 18 ราย ณ ห้องประชุมสนามบินสมุย หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้การจัดกิจกรรม ในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการ social distancing ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย 100 % เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ข่าว : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

%d bloggers like this: