กระบี่ // ผู้ว่าฯกระบี่ เป็นประธานเปิด “ตักแรกที่พรุเตย” Kick off ปรับพื้นที่โคก หนอง นาโมเดล จังหวัดกระบี่ .

ไทเกอร์นิวส์ กระบี่
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน เปิดกิจกรรม ตักแรกที่พรุเตย Kick off ปรับพื้นที่โคกหนองนาโมเดล จังหวัดกระบี่ ณ บ้านพรุเตย ม.3 ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ แปลงของนายสุนทร เพชรฉวาง โดยมี นายสงวัดพืชพันธ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ นางจิรา วงศ์สวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ นายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารในพื้นที่อำเภอคลองท่อม ผู้นำท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้จังหวัดกระบี่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ตันแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโมเดล จัดให้กับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยอำเภอคลองท่อมมีผู้เข้าร่วมโครงการมากที่สุด รวม 323 ราย ประกอบด้วย พื้นที่ขนาด 1 ไร่ 149 ราย ขนาด 3 ไร่ 167 ราย ขนาด 10 ไร่ 1 ราย และ 15 ไร่ 6 ราย มีกิจกรรมประกอบด้วย การสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบระดับตำบลและระดับครัวเรือน สร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่เกษตรกรผู้ว่างงาน บัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มแรงงานที่อพยบกลับท้องถิ่นและชุมชน กิจกรรม กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน และกิจกรรมบูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล โดยในส่วนของการสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบระดับตำบล และระดับครัวเรือน มีการปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามแนวคิดโคกหนองนาโมเดลและได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมโครงการ และชื่นชมความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมกันนำหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ให้ประชาชนที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ตามพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ซึ่งพระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 “ เศรษฐกิจพอเพียง.. จะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียงแล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้” มาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งเกษตรกรจะต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้ด้านการตลาด มีการวางแผนการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค จากนั้นได้ทำพิธีตอกหมุด จุดแรก “ตักแรกที่พรุเตย” ในพื้นที่ 3 ไร่ของนายสุนทร เพชรฉวาง และปลูกต้นรวงผึ้ง เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นที่ดี

ข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ

%d bloggers like this: