วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร่วมคิดดี ทำดี พร้อมมอบสิ่งดี ๆ คืนให้กับสังคมและผู้ที่ขาดแคลน”

ร่วมคิดดี ทำดี พร้อมมอบสิ่งดี ๆ คืนให้กับสังคมและผู้ที่ขาดแคลน”
ทัพเรือภาคที่ 3 / ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3 ส่งเรือหลวงมัตโพน ให้การสนับสนุนการบรรทุกอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือหมู่บ้านชาวมอแกน

โดยมูลนิธิส่องสว่าง ได้ร่วมกับ อบต.เกาะพระทอง และ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จัดทำ “โครงการปรับปรุงและต่อเติมแหล่งเก็บน้ำจืด และมอบข้าวสาร เพื่อชุมชนชาวมอแกน เกาะสุรินทร์” ขึ้น เพื่อช่วยเหลือชาวมอแกนจำนวนกว่า 200 ครัวเรือน ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ให้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ในระหว่างห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทัพเรือภาคที่ 3 / ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3 ได้จัดเรือหลวงมัตโพน ให้การสนับสนุนโครงการฯ โดยได้ลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ต่าง ๆ จากชายฝั่งไปยังเกาะสุรินทร์ ประกอบด้วย แท็งค์น้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 20 แท็งค์ เพื่อจัดทำเป็นแหล่งน้ำจืดสำรองในชุมชน และบรรทุกข้าวสาร จำนวน 81 กระสอบ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป

%d bloggers like this: