โครงการ สว.พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลกับส่วนราชการ ณ อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต. 813 อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

โครงการ สว.พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลกับส่วนราชการ ณ อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต. 813 อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

โครงการ สว.พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลกับส่วนราชการ ณ อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต. 813 อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต. 813 อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ นำโดยนายสมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ คนที่สาม เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง ลงพื้นที่จังหวัดพังงาเพื่อพบปะกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนชุมชน เพื่อรับฟังข้อมูลการดำเนินงานของอนุสรณ์สถานฯ รับทราบข้อมูลพื้นฐานของอำเภอตะกั่วป่า

พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมจากแม่น้ำตะกั่วป่า น้ำทะเลกัดเซาะของชายฝั่ง และความคืบหน้าของโครงการขยายถนน โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับคณะ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะนำข้อสังเกตและความคิดเห็นของทุกฝ่ายในพื้นที่ ไปเป็นประโยชน์ในการพิจารณาดำเนินการภายใต้บทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: