คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ บ้านภูตาล ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

นำโดยนายสมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ คนที่สาม เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่รับฟังความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่ม OTOP Premium บ้านภูตาล ซึ่งเป็นกลุ่มชุมชนที่รับการคัดสรรรางวัลสุดยอดหนึ่งตำบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2562 อันเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการดำเนินการในระดับพื้นที่ที่ได้ความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทำงานร่วมกันจนประสบความสำเร็จ

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: