ร้อยเอ็ด/… แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด”รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี”โครงการยกระดับความปลอดภัย ถนนหมายเลข 2116(ร่องคำ-โพนทอง ช่วง กม.70+667)

ร้อยเอ็ด/… แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด”รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี”โครงการยกระดับความปลอดภัย ถนนหมายเลข 2116(ร่องคำ-โพนทอง ช่วง กม.70+667)

ร้อยเอ็ด/…
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด”รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี”โครงการยกระดับความปลอดภัย ถนนหมายเลข 2116(ร่องคำ-โพนทอง ช่วง กม.70+667)

เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้ 22 ก.พ.2564 ณ.ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด.แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี โครงการยกระดับความปลอดภัย ถนนหมายเลข 2116(ร่องคำ-โพนทอง ช่วง กม.70+667)
ส.ส.นิรมิต สุจารี สจ.แทนรัฐ สุจจารี พร้อม ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วม จำนวน 6 0 คน หรือ ผู้ซึ้งอาจได้รับความเดือดร้อน หรือ ความเสียหายโดยตรงจากการดำเนินการตามโครงการฯ โดยแขวงทางหลวงร้อยเอ็ดเน้นการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งรัฐ

ประชาชน
นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยชนะกิจ ผอ.แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ก่อนเริ่มดำเนินโครงการฯ จะต้องเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบดังนี้
1.เหตุผลความจำเป็นของโครงการยกระดับความปลอดภัยถนนหมายเลข 2116.(ร่องคำ-โพนทอง ช่วง กม.70+667)
2.สาระสำคัญของโครงการ 3.ผู้ดำเนินการ 4.สถานที่ที่ดำเนินการ 5.ขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการ 6.ผลลัพท์โครงการ 7.ผลกระทบรวมมาตรการป้องกันที่อาจเกิดขึ้น

ดำเนิน พรมไขยา/รายงาน

%d bloggers like this: