อบจ.อุดร ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี เตรียมความพร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569

อบจ.อุดร ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี เตรียมความพร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569

อบจ.อุดร ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี เตรียมความพร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ณ ห้องประชุมอุสาบารส องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ชั้น 4 โดยมี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนงานและงบประมาณในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569

Udonthani International Horticultural Expo 2026 ภายใต้แนวคิด“วิถีชีวิต สายน้ำ และพืชพรรณ” โดยใช้พื้นที่สวนสาธารณะประโยชน์หนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี บนพื้นที่ 975 ไร่ ซึ่งจังหวัดอุดรธานีเตรียมเป็นสถานที่จัดงาน โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 – 14 มีนาคม 2570 รวม 134 วัน การจัดงานครั้งนี้ตั้งเป้าจะสามารถทำให้มีมูลค่าการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) กว่า 21,000 ล้านบาท สร้างการจ้างงานกว่า 82,000 อัตรา เกิดรายได้จากการจัดเก็บภาษีกว่า 7,900 ล้านบาท มีผู้ชมมากกว่า 3.6 ล้านคน จาก 30 ประเทศทั่วโลก และมีรายได้สะพัดทั้งงานกว่า 32,000 ล้านบาท ประมาณการงบประมาณในการจัดงานเบื้องต้น 2,500 ล้านบาท

———————————————–
#ติดตามข่าวสารได้ที่
WWW.UDONPAO.GO.TH
FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
INSTAGRAM : UDONTHANIPAO
TWITTER : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
YOUTUBE : ประชาสัมพันธ์ อบจ.อุดรธานี
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 042-244393

วรเชษฐ์ ธรรมเขต จ อุดรธานีรายงาน

%d bloggers like this: