วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อำเภอเกษตรวิสัย

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อำเภอเกษตรวิสัย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957569184-

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13:30 น.ณ บ้านฝาง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ทันตเเพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางนิชรา พุทธรังษี นางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอเกษตรวิสัย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลบ้านฝาง และตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย พร้อมบรรเทาทุกข์มอบถุงยังชีพ จำนวน 26 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957569184-

%d bloggers like this: