วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ปราจีนวันนี้ สภ.วังตะเคึยน จัดกิจกรรม เพื่อป้องกันอาชญากรรม

ปราจีนวันนี้ สภ.วังตะเคึยน จัดกิจกรรม เพื่อป้องกันอาชญากรรม

สภ.วังตะเคียน จัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน ตามนโยบายตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย พ.ต.อ พัฒนชัย ภมรพิบูลย์ ผกก.สภ วังตะเคียน พ.ต.ท. ฤทธิชัย ทองเลิศ รอง ผกก.ป.สภ วังตะเคียน พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยากรของข้าราชการตำรวจ สภ วังตะเคียน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

และเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับชาวบ้าน เด็กและเยาวชน องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ได้ให้เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือสนับสนุนเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนเด็กเยาวชนได้รู้เท่าทัน และสามารถป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ของตนเองได้ และเพื่อลดการเกิดอาชญากรรมในชุมชนหรือตำบลของตนเองต่อไป

%d bloggers like this: