ณ จุดตรวจรอง/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๖๔ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

– วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ จุดตรวจรอง/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๖๔ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

บริเวณสี่แยกบายพาสเลี่ยงเมืองบ้านป่าแดง ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
– นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ สั่งการให้ น.ส.ปภัสสิริย์ พิมพ์มะมุก ปลัดอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานประจำจุด ฯ ดังนี้

กำนัน, ผญบ. ฯลฯ, ผรส., อปพร., อสม., ส.อบต., จนท.ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ปฏิบัติหน้าประจำจุดด้วยความพร้อมเพียง
ได้เน้นย้ำทีมงานทุกภาคส่วนและกำชับให้แจ้งประชาชนในพื้นที่ ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัด
และสภาพการจราจรคล่องตัว เหตุกราณ์โดยทั่วไป ปกติ

%d bloggers like this: