(คลิป) สวนสัตว์เชียงใหม่ ตรวจติดตามสัตว์กลุ่มเสี่ยงและฉีดพ่นซิลเวอร์นาโน(Nano9) เป็นวันที่ 2 หลังงดบริการเที่ยวชม

(คลิป) สวนสัตว์เชียงใหม่ ตรวจติดตามสัตว์กลุ่มเสี่ยงและฉีดพ่นซิลเวอร์นาโน(Nano9) เป็นวันที่ 2 หลังงดบริการเที่ยวชม

สวนสัตว์เชียงใหม่ ตรวจติดตามสัตว์กลุ่มเสี่ยงและฉีดพ่นซิลเวอร์นาโน(Nano9) เป็นวันที่ 2 หลังงดบริการเที่ยวชม

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ให้เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ฉีดพ่นซิลเวอร์นาโน(Nano9) เป็นวันที่ 2 หลังงดบริการเที่ยวชมสวนสัตว์ เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019(โควิด19)อย่างต่อเนื่อง บริเวณสถานีรถบริการ และ สถานีรถกอล์ฟไฟฟ้า

ทั้งนี้ยังมอบหมายให้ทีมสัตวแพทย์ตรวจติดตามสัตว์กลุ่มเสี่ยงจำนวน 125 ตัว ประกอบไปด้วยตระกูลลิง ตระกูลเสือ ตระกูลชะมดอีเห็น พบว่ามีสุขภาพแข็งแรง ระบบทางเดินหายใจปกติ และไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆจากการตรวจสุขภาพสัตว์ในวันนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: