ข่าวท่องเที่ยว ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น สถานที่ท่องเที่ยว

มุกดาหาร เปิดตัวกิจกรรม “ร้านนี้อร่อย ผู้ว่าฯแนะนำ” เสริมจุดแข็งการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมุกดาหาร

มุกดาหาร เปิดตัวกิจกรรม “ร้านนี้อร่อย ผู้ว่าฯแนะนำ” เสริมจุดแข็งการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมุกดาหาร

กิจกรรม “ร้านนี้อร่อย ผู้ว่าฯแนะนำ” เป็นหนึ่งในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการ “ประชาสัมพันธ์แนะนำร้านอาหารสินค้าและบริการจังหวัดมุกดาหารประจำปี พ.ศ. 2566” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมและให้กำลังใจผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ ที่มีรสชาติอร่อยมีความโดดเด่นและสามารถต่อยอดสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดมุกดาหารได้ โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้แนะนำ เพื่อสร้างการรับรู้ รองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้รู้จัก ควบคู่กับการพัฒนาจังหวัดมุกดาหารด้านอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศให้เกิดความตื่นตัวด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มคุณภาพทางวัฒนธรรมตลอดจนรายได้จากนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมีเป้าหมายพัฒนาที่มุ่งเน้นประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น โดยการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว รักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลก ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งเน้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ และการเชื่อมโยงภูมิภาค ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีแหล่งท่องเที่ยวประเพณีและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงระดับประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวชายโครงซึ่งมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 มุกดาหาร – สุวรรณเขตที่สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ต่อเนื่องไปยังประเทศเวียดนาม ผ่านด่านลาวบาวและวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นถึงแบบชนเผ่าที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาได้ตลอดทั้งปี

สำหรับป้ายสัญลักษณ์ “ร้านนี้อร่อย ผู้ว่าฯแนะนำ” จะดำเนินการมอบให้ร้านค้า ร้านอาหาร ที่แนะนำเข้ามาทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จะสุ่มลงพื้นที่รับประทาน หากมีรสชาติ บริการดี สามารถต่อยอดการท่องเที่ยวได้ ก็จะได้รับป้ายสัญลักษณ์ “ร้านนี้อร่อย ผู้ว่าฯแนะนำ” เป็นเครื่องการันตีคุณภาพต่อไป.

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร