ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ภัยพิบัติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร แจ้งเตือน “เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก” ระหว่างวันที่ 26 – 29 กันยายน 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร แจ้งเตือน “เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก” ระหว่างวันที่ 26 – 29 กันยายน 2566

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร แจ้งเตือน “เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก” ในระหว่างวันที่ 26 – 29 กันยายน 2566 ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโซกแรงบางแห่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งเพิ่มความ ระมัดระวังในการสัญจร ผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

สำหรับพื้นที่เสี่ยงจังหวัดมุกดาหาร บริเวณอำเภอเมืองมุกดาหารดงหลวง หว้านใหญ่ และหนองสูง ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากพบเห็นสาธารณภัยและต้องการความช่วยเหลือ ขอให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ หรือ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์ 042 633 101, 042 612 243 สายด่วน 1784.

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร