ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 7 ราย รวม 34 ราย ในระลอกเมษายน 64

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 7 ราย รวม 34 ราย ในระลอกเมษายน 64

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 7 ราย รวม 34 ราย ในระลอกเมษายน 64

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564
วันนี้ (16 เมษายน 2564) เวลา 10.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รายใหม่
ของการระบาดระลอกเมษายน 2564 ของวันนี้เพิ่มอีก 7 ราย (เพศชาย 3 ราย เพศหญิง 4 ราย) รวมเป็น 34 ราย ดังนี้

ผู้ติดเชื้อสะสมรายที่ 28 (รายที่ 1ของวันนี้) เป็นผู้ติดเชื้อเพศหญิง อายุ 50 ปี ภูมิลำเนาอำเภอศรีสมเด็จ ประวัติเสี่ยง
คือ เดินทงไปกรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรี มีประวัติสัผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนยันของจังหวัดเสี่ยงสูง แล้วเดินทางกลับบ้านอำเกอศรีสมด็จ

ผู้ติดเชื้อสะสมรายที่ 29 (รายที่ 2 ของวันนี้) เป็นผู้ติดเชื้อเพศชาย อายุ 50 ปี ภูมิลำเนาอำเภอศรีสมเด็จ มีประวัติเสี่ยง
คือ เป็นสามีและสัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อสะสมรายที่ 28 ของจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ติดเชื้อสะสมรายที่ 30 (รายที่ 3 ของวันนี้) เป็นผู้ติดเชื้อเพศหญิง อายุ 10 ปี ภูมิลำเนาอำเภอศรีสมเด็จ มีประวัติเสี่ยง
เป็นหลานและสัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อสะสมรายที่ 28 และ 29 ของจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ติดเชื้อสะสมรายที่ 31 (รายที่ 4 ของวันนี้) เป็นผู้ติดเชื้อเพศหญิง อายุ 23 ปี ภูมิลำเนาอำเภอสุวรรณภูมิ
ประวัติเสี่ยง คือ มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดสระแก้ว

ผู้ติดเชื้อสะสมรายที่ 32 (รายที่ 5 ของวันนี้) เป็นผู้ติดเชื้อเพศหญิง อายุ 20 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเกษตรวิสัย
มีประวัติเสี่ยงเดินทางกลับจากกรุงเทพฯ

ผู้ติดเชื้อสะสมรายที่ 33 (รายที่ 6 ของวันนี้) เป็นผู้ติดเชื้อเพศชาย อายุ 23 ปี ภูมิลำเนาอำเภอโพนทอง
มีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 1 และ รายที่ 4 ของจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ติดเชื้อสะสมรายที่ 34 (รายที่ 7 ของวันนี้) เป็นผู้ติดเชื้อเพศชาย อายุ 23 ปี ภูมิลำเนาอำเภอจตุรพักตรพิมาน
เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และเข้ารักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สำหรับรายละเอียดประวัติเสี่ยงผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของวันนี้
จะแจ้งใน Time Line ต่อไป ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนโรค และผู้ติดเชื้อทุกรายเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 D – M – H – T- T
อย่างเคร่งครัด โดยการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 2 เมตร ไม่เข้าไปในสถานที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกนไทยชนะ และหมอชนะ
หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ให้แยกกักตัวและขอรับการตรวจที่โรงพยาบาสใกล้บ้านท่านพร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

Cr.ทองสุข โพนเงิน/
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ร้อยเอ็ด/แหล่งข่าว

%d bloggers like this: