สุราษฎร์ธานี // กิ่งกาชาดเกาะสมุย มอบสร้อยคอทองคำให้แก่ผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2564 .

สุราษฎร์ธานี // กิ่งกาชาดเกาะสมุย มอบสร้อยคอทองคำให้แก่ผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2564 .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบนวันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย นายนพดล ขาวมะลิ ปลัดอาวุโสอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนนายอำเภอเกาะสมุย เป็นประธานการมอบรางวัลสลากกาชาดประจำปี 2564 พร้อมด้วย นางถนอมศรี รัตนรักษ์ ประธานที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย กรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ร่วมมอบสร้อยคอทองคำ ให้แก่ผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2564 ดังนี้
รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 1 รางวัลหมายเลข 2050 นางสาวอรรณ ไทยสุนทร
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัล
หมายเลข 9324 นายมีชัย เจริญพานิช
รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 สลึง จำนวน 1 รางวัล
หมายเลข 5816 นางสาวศิริรัตน์ อินทร์ศาสตร์อนึ่ง สำหรับ รางวัลที่ 1 รถยนต์ Nissan March 1,200 ซีซี จำนวน 1 รางวัลหมายเลข 4233 ให้ผู้ถูกรางวัลนำสลากกาชาดที่ถูกรางวัล พร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ไปติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์ และจะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นข่าว : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์
ภาพ : ตุ่ม สมุย

%d bloggers like this: