ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

อบจ.เชียงใหม่ จัดอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ จัดอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมืองเชียงใหม่

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง และให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฎหมายหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด โดยมีนายอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง ท้องถิ่นอำเภอ เสมียนตราอำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูกศน. นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง 25 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง