ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

“นายกบุญเลิศ” ประธานจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมืองจ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณดีเด่นและใบประกาศเชิดชูเกียรติคุณ ประจำปี 2562 ให้แก่ สถานประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 36 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ได้ทราบแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และผลิตภัณฑ์น้ำมันการควบคุมคุณภาพ และวิกฤตพลังงานไทย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่และบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม.

ทรงวุฒิ ทับทอง